Предраг Милановић

Предраг
Милановић

кандидат
за председника
општине
Свилајнац

Свилајнац чува будућност
Драгана Радевић

Драгана
Радевић

правник

Мирослав Маринковић

Мирослав
Маринковић

др вет.мед

Мирослав Николић

Мирослав
Николић

адвокат

Марина Милутиновић

Марина
Милутиновић

пејз. архитекта

Радиша Стевановић

Радиша
Стевановић

адвокат

Данило Вучковић

Данило
Вучковић

пољ. техничар

Слађана Недељковић

Слађана
Недељковић

економиста

Срђан Тодоровић

Срђан
Тодоровић

шум. техничар

Ђурђија Брзановић

Ђурђија
Брзановић

проф. срп. језика

Филип Васић

Филип
Васић

прех. техничар

Благица Тодоровић

Благица
Тодоровић

економиста

Дарко Јевтић

Дарко
Јевтић

др медицине

Александра Гогић

Александра
Гогић

др медицине

Драган Миладиновић

Драган
Миладиновић

предузетник

Горан Деспотовић

Горан
Деспотовић

агроном

Дарко Петровић

Дарко
Петровић

аутомеханичар

Марина Васић

Марина
Васић

др медицине

Драган Тодоровић

Драган
Тодоровић

пољ. произвођач

Марија Антић

Марија
Антић

проф. раз. наст.

Драган Вићентијевић

Драган
Вићентијевић

рачун. техничар

Драган Миливојевић

Драган
Миливојевић

наст. раз. наставе

Верица Лазаревић

Верица
Лазаревић

пољ. техничар

Мирољуб Огњановић

Мирољуб
Огњановић

предузетник

Љиљана Јовановић

Љиљана
Јовановић

др медицине

Славољуб Петровић

Славољуб
Петровић

пољ. техничар

Добрица Станковић

Добрица
Станковић

машинбравар

Зорица Ђорђевић

Зорица
Ђорђевић

дефектолог

Љубиша Петровић

Љубиша
Петровић

вет. техничар

Славица Лазаревић

Славица
Лазаревић

наст. раз. наставе

Иван Арсенијевић

Иван
Арсенијевић

пољ. техничар

Миленко Мумовић

Миленко
Мумовић

др медицине

Светлана Јов. Станковић

Светлана
Јов. Станковић

др медицине

Бориша Димитријевић

Бориша
Димитријевић

пољ. произвођач

Лидија Вуловић

Лидија
Вуловић

проф. биологије

Далиборка Митровић

Далиборка
Митровић

проф. физ. васп.

Нада Николић

Нада
Николић

пензионер

Владимир Томић

Владимир
Томић

пољ. техничар

Станиша Радосављевић

Станиша
Радосављевић

радник

Анкица Кристивојевић

Анкица
Кристивојевић

медиц. сестра

Милица Росић

Милица
Росић

инж. информ.

Жељка Милетић

Жељка
Милетић

маст. васпитач

Милена Стевановић

Милена
Стевановић

пензионер

Живота Максимовић

Живота
Максимовић

металостругар

Милан Вукашиновић

Милан
Вукашиновић

радиол. техн.

Предраг Јеремић

Предраг
Јеремић

пољ. техничар

Биљана Ђорђевић

Биљана
Ђорђевић

програмер

Претрага